UFABET

Carlisle Christian College เริ่มต้นทริปบริการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Carlisle Christian College เริ่มต้นทริปบริการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

เมื่อจบการศึกษาในสิ้นปี 2020 นักเรียนปี 12 รุ่นที่สองที่สำเร็จการศึกษาจาก Carlisle Christian College (เมืองแมคเคย์ รัฐควีนส์แลนด์) ได้ออกเดินทางเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้นักเรียนในชั้นเรียนอายุ 14 ปีไม่สามารถเดินทางไปฟิจิได้ตามแผนเดิม...

Continue reading...